Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023

Objavljamo JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023

 

RAZPIS TURIZEM

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo JR

Razpisna dokumentacija turizem 

Zahtevek

Pravilnik

Merila

 

RAZPIS HUMANITAR

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

Pravilnik

 

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 

RAZPIS KULTURA

Delno poročilo za leto 2023

 Poročilo za leto 2022


 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Letni program za kulturo za leto 2023

Besedilo JR

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 Sprememba pravilnika

. Merila 

Vloge morajo biti predložene vključno do  petka, 9. 6. 2023 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!