Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Znižano plačilo vrtca

Naziv postopka:

  • ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Opis postopka:

Za znižano plačilo vrtca je potrebno oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri pristojnem centru za socialno delo.
Več si lahko preberete na spletni strani  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/storitve/

 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, velja od 22. 6. dalje

 

Popravek Sklepa

Vloga za oprostitev plačila zaradi otrokove daljše odsotnosti

Pravna podlaga:

Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči,, Uradni list, RS, št. 1/2022 z dne, 6.1. 2022

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, velja od 1.3.2018

Obrazci:

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 

Kontakt:
Klara Golja

Telefon: 05/39 81 218
elektronska pošta: klara.golja@obcina-kanal.si

 

  • PREDŠOLSKA VZGOJA OŠ KOZARA

​Sklep o določitvi cene prilagojenega programa predšolske vzgoje OŠ Kozara Nova Gorica

Osnovna šola Kozara