Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.

Pravna podlaga:
- Zakon o trgovini

Upravna taksa:
Za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln, je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3, Zakona o upravnih taksah, ki znaša 22,60 EUR.

Takso se plača:

-   s plačilom z gotovino na občinski blagajni,

-   s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Obvezni prilogi:
-     potrdilo o plačani upravni taksi,
-     soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora (razen za prodajo na tržnici v Desklah in Kanalu).

Obrazec:
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

Kontakt: Lucija Lazar
e-naslov:
Telefon: 05 39 81 222