Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2024

Objavljamo JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2024

I.

RAZPIS HUMANITAR

Končno poročilo za leto 2023

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

Pravilnik

 

II.

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

Končno poročilo za leto 2023

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 

Vloge morajo biti predložene do ponedeljka, 29. 4. 2024 do 12. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno. Če je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.