Na vsebino

Javno naročilo - Komunalna infrastruktura Prilesje - II. faza

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 01.03.2021 objavili Javno naročilo - Komunalna infrastruktura Prilesje - II. faza.

Številka objave je JN001151/2021-W01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=389547

TP_3_2832K_G_PZI_KI_Prilesje
Narocnik_ESPD(1)
Obrazci št. 2 - 8
Obrazec št. 1 - Predračun
Obrazec št. 9 Popis del - II.faza
Razpisna dokumentacija
Situ_kan_Prilesje_27012017-3.1.5.3
Situ_kan_Prilesje_27012017-3.1.5.4
Situ_kan_Prilesje_27012017-3.1.5.5