Na vsebino

Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Krajevni skupnost Kanal

Krajevna skupnost Kanal, v skladu s 3. členom Pravilnika za dodeljevanje sredstev neprofitnim organizacijam in društvom, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Kanal, objavlja

Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Krajevni skupnost Kanal, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala iz proračuna.

Skrajni rok za prijavo je 30. 04. 2024

Izvajalec je v roku 60 dni od izvedbe oz. zaključka projekta/dogodka dolžan sofinancerju predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izveden projektu. Poročilo se izvede na obrazcu, ki je priložen h pozivu.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v KS Kanal_2024

 Obrazec_dodelite_proracunski_sredstev_KS_Kanal

Osnutek pogodbe - dodeljevanje sredstev KS Kanal 2024

 Porocilo o izvedenem programu