Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt »Lokalno - Urbano - Povezovalno« je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov / izdelkov, kar bo vodilo k ohranjanju oz. potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega bo spodbujal povezovanje različnih deležnikov na področju...

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promocije in skupnem nastopu na trgu.

Z aktivnosti projekta se namerava:

...

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Prav soška dolina je predstavljala prvo frontno linijo, ostala območja pa njeno zaledje. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število...

Občina Kanal ob Soči se kot celotno območje LAS Dolina Soče sooča s hitro rastočim staranjem prebivalstva. Projektna ideja izhaja iz dejavnosti in uspešno zaključenega projekta Net-Age, ki se je osredotočal na ukrepe izboljšav na področju oskrbe starejših. S pomočjo...

Projekt bo poskrbel za ureditev in zaščito pred propadanjem kulturno zaščitenega dela Kanala, pri čemer se bo izboljšala prepoznavnost samega trga in pomen nesnovne dediščine. Prenovljen trg Kontrada bo postal urejen prireditveni prostor in edinstvena turistična...