Na vsebino

Občina Kanal ob Soči objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih, stanovskih društev in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2010

Občina Kanal ob Soči je dne, 12. 3. 2010 v Uradnem listu RS, št. 19/10 objaila Javni razpis za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2010. Rok za oddajo vlog je 30 dni od dneva objave, to je do vključno ponedeljka, 12. aprila 2010 do 12. ure.

Javni razpis za sofinanciranje programov

Razpis za kulturo 2010:
merila za vrednotenje programov
pogodba vzorec
naslovna stran
obseg dokumentacije
predvideno sofinanciranje na postavkah
opremljenost vloge
obrazec 1 splošni podatki o društvu
obrazec 2 splošni podatki o sekciji
obrazec 3 finančna konstrukcija

Razpis za šport 2010:
navodila
Razpisni pogoji šport 2010
Sport-obrazec_st1
Sport-obrazec_st2
Sport-obrazec_st3
Sport-obrazec_st4
Sport-obrazec_st5
Šport - vzorec pogodbe
uvodni obrazec

Razpis za turizem 2010:
Obrazci - turizem
Razpisna dokumentacija-turizem

Razpis za invalidkske in humanitarne organizacije 2010
razpisna dokumentacija

Razpis za druga društva 2010
1.del
2. del