Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči v letu 2022

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči v letu 2022

Besedilo javnega razpisa  2022

 

RAZPIS TURIZEM

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM JR za sofinanciranje TURISTIČNIH programov  ZA LETO 2022

Poročilo

Vrednotenje programov turizem 

 

POROČILO o sofinanciranju programov v turizmu v letu 2021

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Razpisna dokumentacija turizem 2022

Zahtevek

Pravilnik

Merila

 

RAZPIS HUMANITAR

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM JR za sofinanciranje HUMANITARNIH programov  ZA LETO 2022

Poročilo

Vrednotenje programov humanitar

 

POROČILO o sofinanciranju humanitarnih programov v letu 2021

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

Pravilnik

 

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM JR za sofinanciranje programov DRUGIH DRUŠTEV ZA LETO 2022

Poročilo
Vrednotenje programov druga društva
 

POROČILO  o sofinanciranju programov drugih društev v letu 2021

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 

RAZPIS KULTURA

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM JR za sofinanciranje programov LJUBITELJSKE KULTURE ZA LETO 2022

- Poročilo

Vrednotenje programov kultura
 

POROČILO o sofinanciranju programov v kulturi v letu 2021

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo JR

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 Sprememba pravilnika

. Merila 

Vloge morajo biti predložene vključno do petka, 18. 3. 2022 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!