Menjava strešne kritine na Galeriji Rika Debenjaka

Vrednost: 22.087,27€

Investicija v teku

(občinska sredstva in sredstva Ministrstva za kulturo)

Obnova_strehe_na_galeriji.jpg

Lokacija investicije