Na vsebino

Vodovod LOŽICE: Sporočilo za javnost št.3

ONESNAŽENJE VODOVODA LOŽICE
SPOROČILO ZA JAVNOST št. 3

Kanal, 11.06.2021TRENUTNO STANJE NA VODOVODNEM SISTEMU

Dne 19.05.2021 so bili odvzeti vzorci vode na obeh zajetjih in na vodovodnem omrežju. V nobenem od treh vzorcev ni bilo več zaznati vonja po naftnih derivatih niti ni bilo identificiranih snovi, ki bi kazale na onesnaženje.

Na objektu za pripravo pitne vode, iz katerega se oskrbujejo prebivalci Ložic, je bil vgrajen dodatni filter z aktivnim ogljem, kot so nam priporočili strokovnjaki za pripravo pitne vode. Filter je bil spuščen v obratovanje 26.05.2021, dne 31.05.2021 je bil odvzet vzorec pitne vode na omrežju z namenom, da se potrdi uspešnost delovanja celotne razširjene priprave pitne vode. Neposredno po vključitvi novega filtra smo izvedli čiščenje obeh bazenov in izvedli izpiranje sistema ultrafiltracije.

Analizni izvid vzorca vode, odvzetega dne 31.05.2021, smo prejeli danes (petek, 11.06.2021) in ga posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Mnenje NIJZ o tem, ali je voda iz vodovoda primerna za uporabo v prehrambene namene brez omejitev, pričakujemo v torek, 15.06.2021.

Uvedeni omejitveni ukrepi zaenkrat ostajajo v veljavi, novo sporočilo bomo izdali v torek, 15.06.2021.

Zahvaljujemo se za razumevanje.Občina Kanal ob Soči