Na vsebino

Vodovod AJBA: Preklic ukrepa prekuhavanja

Prekuhavanje pitne vode iz vodovodnega omrežja AJBA ni več potrebno. S tem je preklican ukrep o obveznem prekuhavanju z dne 06.01.2024

 

Vodo iz vodovoda je za uporabo v prehrambene namene še naprej potrebno prekuhavati na vseh vaških vodovodih: Goljevica, Krstenica, Čolnica, Gor. Nekovo, Doblar, Srednje in Paljevo.

 

Kanal, 26.02.2024                                              Režijski obrat

Ajba Poročilo o izvedeni nalogi 2300-15-12563-24-6625.pdf