Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih, stanovskih društev in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2009

Vse zainteresirane obveščamo, da lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Kanal ob Soči in na spletni strani občine. Rok za oddajo vlog je do 24. maja 2009. Glede na to, da zadnji dan roka poteče na nedeljo, bomo upoštevali prijave, ki bodo prispele po pošti 25. maja 2009 ali bodo do 12h istega dne vložene osebno v tajništvu občine.

Javni razpis za sofinanciranje programov

Razpis za kulturo 2009:
merila za vrednotenje programov
pogodba vzorec
naslovna stran
obseg dokumentacije
predvideno sofinanciranje na postavkah
opremljenost vloge
obrazec 1 splošni podatki o društvu
obrazec 2 splošni podatki o sekciji
obrazec 3 finančna konstrukcija

Razpis za šport 2009:
navodila
poročilo o delu za leto 2008
Razpis šport 2009
Sport-obrazec_st1
Sport-obrazec_st2
Sport-obrazec_st3
Sport-obrazec_st4
Sport-obrazec_st5
Sport-obrazec_st6
Šport - vzorec pogodbe
uvodni obrazec

Razpis za turizem 2009:
Obrazci - turizem
Razpisna dokumentacija-turizem


Razpis za invalidkske in humanitarne organizacije 2009:
razpisna dokumentacija

Razpis za druga društva 2009:
1.del
2. del