Na vsebino

Vabilo za 17. redno sejo občinskega sveta, v sredo, 22. decembra 2004 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Kanal

OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

Številka: 062-03/03-17
Datum: 14. 12. 2004

Na podlagi 16.,18. in 20. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št.41/03) in na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradne objave Primorskih novic, št.42/99) sklicujem17. redno sejo občinskega sveta, v sredo, 22. decembra 2004 ob 16. 30 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči. Poročevalec župan Miran Ipavec.
zapisnik_16_seja.pdf

2. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2005 - prva obravnava. Poročevalec župan Miran Ipavec. (gradivo je v pripravi)

3. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta. Poročevalec Miran Ipavec.
predlog_pravilnika.pdf

4. Predlogi, vprašanja in pobude občinskih svetnikov.
ŽupanMiran Ipavec l.rVabljeni:- člani občinskega sveta,
- predsednik nadzornega odbora,
- mediji,Obveščeni:- krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči