Na vsebino

Vabilo na 16. sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:1. Potrditev zapisnika 15.redne seje in nadaljevanja 15. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 15. redne seje občinskega sveta. (Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Kal nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
sklep_ps_kal_nad_kanalom.pdf

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Levpa.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
sklep_ps_levpa.pdf

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o oblikovanju oddelka vrtca v Kalu nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
sklep_vrtec_kal.pdf

5. Razprava in sklepanje o osnutku Sklepa o določitvi, organiziranju in nalogah enot za opravljanje javne gasilske službe v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalci župan Andrej Maffi, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Nadzorni odbor
sklep_o_dolocitvi_organiziranju_enot_za_opravljanje_jgs_v_obcini_kanal_ob_soci.pdf

6. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi IN Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
odlok_lung.pdf

7. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica – PREDLOG.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
odlok_gs_ng.pdf

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja k povečani delovni uspešnosti za leto 2008 – Goriška lekarna Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
sklep_o_izdaj_soglasja_goriska_lekarna.pdf

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o pristopu v Združenje občin Slovenije.
Poročevalec župan Andrej Maffi
sklep_zos.pdf

10. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave
- Nadzorni odbor
- Ga. Milka Zimic, ravnateljica OŠ Kanal ( 2., 3. , in 4. točka dnevnega reda)


Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Nadzorni odbor
- vodje političnih strank
- mediji