Na vsebino

Vabilo na 25. redno sejo Občinskega sveta

Vabilo na 25. redno sejo Občinskega sveta v četrtek 4. 6. 2009 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal

1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo – HITRI POSTOPEK. (Gradivo je bilo priloženo gradivu za sklic 24. redne seje).
2. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja o vključitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije.
(Gradivo je bilo priloženo gradivu za sklic 24. redne seje).
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v združitev s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine.
4. Kadrovske zadeve.