Na vsebino

Vabilo na 4. izredno sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju Podružnične osnovne šole v Kalu nad Kanalom.
Poročevalec župan Andrej Maffi, ( Gradivo je podano v prilogi)
Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za aktiviranje podružnične šole

2. Razprava in sklepanje o predlogih za rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je bilo podano v gradivu za sklic 32. redne seje).

5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.


Župan
Andrej Maffi, l.r.

Gradivo je objavljeno na spletni strani občine www.obcina-kanal.si.

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- Nadzorni odbor
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- vodje političnih strank
- mediji