Na vsebino

Vabilo na 1. redno sejo Občinskega Sveta Občine Kanal ob Soči

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana
7. Pozdravni nagovor župana


Vabilu prilagamo:

- Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010.
- Obrazec – Podatki o članici/članu občinskega sveta; ( obrazec izpolnite in ga predajte ob prihodu na prvo sejo občinskega sveta delavki, ki bo beležila prisotnost na seji)

Novoizvoljene članice in člane občinskega sveta vljudno prosimo, da na prvo sejo občinskega sveta prinesejo potrdilo o izvolitvi in osebni dokument, s katerim se ugotovi istovetnost osebe s potrdilom o izvolitvi.

Župan
Andrej Maffi

Vabljeni:
- novoizvoljeni člani občinskega sveta
- Občinska volilna komisija
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- mediji