Na vsebino

Vabilo na 2. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
posameznim listam na rednih volitvah[/ATTACH]
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana
7. Pozdravni nagovor župana

Vabilu prilagamo:

- Spremembe poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010.
- SKLEP Občinske volilne komisije

Novoizvoljene članice in člane občinskega sveta, ki na prvo konstitutivno sejo niso prinesli s seboj potrdila o izvolitvi in osebni dokument vljudno prosimo, da to storijo sedaj.


Župan
Andrej Maffi


Vabljeni:
- novoizvoljeni člani občinskega sveta
- Občinska volilna komisija
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- mediji