Na vsebino

Vabilo na 10. redno sejo občinskega sveta, ki bo 7. julija 2011 ob 17.00 uri

Potrditev zapisnika 9. redne in 1. dopisne seje občinskega sveta ( gradivo je podano v prilogi).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči- 2. branje.
Obrazložitev odloka
Poročevalec župan Andrej Maffi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči– 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

4. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči– 2. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči– 1. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o dodelitvi dodatnih sredstev za programe v kulturi.Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).

7. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o odsvojitvi deleža.
Poročevalec župan Andrej Maffi ( Gradivo je podano v prilogi).Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi, l.r.Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Dir. občinske uprave

Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči,
- Mediji
- Nadzorni odbor