Na vsebino

13. redna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

 

13. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 15. decembra 2011 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine, Trg svobode 23, Kanal
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini kanal ob Soči za leto 2012
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči – Prvo branje
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi in v prilogi gradiva 12. redne seje)
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Kanal ob Soči ter na turističnem območju Smaragdne poti – Drugo. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ( Gradivo je podano v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči – Drugo. branje
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi)
5. Kadrovske zadeve
- 5a
- 5b
Poročevalec župan Andrej Maffi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo je podano v prilogi)
6. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Župan
Andrej Maffi
Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Direktorica občinske uprave
Obveščeni:
- Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči
- Mediji
- Nadzorni odbor