Na vsebino

1. izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

1. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 19. februarja 2015 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Mnenje lokalne skupnosti v zadevi »Seznanitev z uvedbo postopka razrešitve ravnatelja OŠ Deskle, Vojka Simčiča.
Poročevalec župan, predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOSTAndrej Maffi
župan