Na vsebino

2. izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

2. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 21. maja 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015-2020
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 4. redne seje)
2. Kadrovske zadeve
Poročevalec KMVVI
3. Razprava o pomoči gospodarstvenikom glede odpisa komunalnega prispevka
(Poročevalec Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja)

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- Nadzorni odbor
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje