Na vsebino

11. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

11. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. junija 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3,

2. Seznanitev z ureditvijo obeležja "Kužno znamenje AZBEST".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

3. Razprava in sklepanje o Soglasju k letnemu Poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 in k Poslovnemu načrtu za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 10. redne seje)
GRADIVO: 1, 2, 3,

5. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

6. Razprava in sklepanje o Pravilniku o enkratnih denarnih pomočeh – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

7. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja števcev.
Poročevalec (gradivo v prilogi 10. redne seje)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Razprava in sklepanje o DI-IP namakalni sistem in opredelitev cene vode za namakanje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

11. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1, 2, 3,

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.
- Radivoj Velušček, predsednik Društva OZA
- Mateja Mislej, v. d. direktorica Javnega sklad malega gospodarstva Goriške
- Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d.o.o. Nova GoricaObveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje