Na vsebino

1. izredna seja občinskega sveta

 

1. izredno sejo občinskega sveta v torek, 16. aprila 2019, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Kadrovske zadeve:
- Razprava in sklepanje o Vlogi za pridobitev mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Kanal.
- Razprava in sklepaje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriška lekarna Nova Gorica.
- Razprava in sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
- Razprava in sklepanje o Vlogi za pridobitev mnenja za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.

INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

Poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Risto Djurić (gradivo v prilogi).


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- v. d. direktorica občinske uprave
- kandidati za ravnatelja OŠ Kanal
- Ester Košiček, direktorica Goriške lekarne Nova Gorica
- Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
- Sandi Vrabec, ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje