Na vsebino

2. izredna seja Občinskega sveta občine Kanal ob Soči

2. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Seznanitev in sklepanje o odstopu svetnikov Matjaža Berlota in Davida Bavdaža.
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
GRADIVO:1

2. Razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči in predstavitev prejetih ponudb.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
GRADIVO:1

3. Razprava in sklepanje o predstavitvi potencialne turistične cone v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Andrej Valentinčič, podžupan Občine Kanal ob Soči.
GRADIVO:1

4. Razprava in sklepanje o potencialni obrtni coni v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
GRADIVO:1


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- mag. Manuela Varljen, direktorica podjetja IB Studio d.o.o
- Žiga Švegelj, direktor podjetja Studio okolje d.o.o.
- Mitja Skubin, direktor podjetja ARHISTUDIO d.o.o.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

2-izr-seja