Na vsebino

1. dopisna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

sklicujem

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo
v četrtek, 19. 3. 2020, od 9. ure do 12. ure


z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami.

2. Sklep o oddaji prostorov v kleti Športne dvorane Kanal v brezplačen najem.
GRADIVO: 1

3. Sklep o Ceniku o zapuščenih vozilih.
GRADIVO: 1

4. Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
GRADIVO: 1


V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo


- po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti (obcina.kanal@obcina-kanal.si).


OBRAZLOŽITEV:
Republika Slovenija je v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, 12. marca 2020 razglasila epidemijo, zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom COVID - 2019. Izdana je bila Odredba o razglasitvi epidemije ter aktiviran državni načrt, ki med drugim navaja, da je ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa, omejevanje socialnih stikov. Glede na obveznosti Občine Kanal ob Soči ter na podlagi njenega Poslovnika, bi morala biti sklicana izredna seja sveta za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki so navedene zgoraj s točkami, ki pa jo bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivega virusa nadomestila dopisna seja po zgornjih navodilih. Zavedamo se, da se načeloma na dopisnih sejah ne odloča o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine, vendar zaradi prekomernega širjenja nevarnega virusa, ko je nujno omejiti osebne stike ter nujnih zadev, med katere spada tudi potreba, ki jo je v tem času izpostavila OŠ Kozara Nova Gorica za zagotavljanje varnosti za vse udeležence vzgojno izobraževalnega procesa, bo Občina Kanal ob Soči opravila »izredno« dopisno sejo kjer bo reševala tudi navedeno nujno zadevo.Lepo pozdravljeni.Tina Gerbec
županjaPoslano:
- člani občinskega sveta

Priloge:
- vabilo
- gradivo

Zapisniki

Zapisnik seje