Na vsebino

4. izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

4. izredno sejo občinskega sveta v sredo, 7. oktobra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: doc. dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici (gradivo v prilogi, podrobnejša predstavitev bo podana na seji).
GRADIVO: 1, 2


Na 4. izredni seji se bomo dogovorili tudi o datumu glede izredne seje o vodooskrbi v občini Kanal ob Soči.

Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- doc. dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici (k 1. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji
 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

4_izredna_seja(1)