Na vsebino

5. izredna seja Občinskega sveta

 

5. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 10. decembra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o pridobitvi mnenja o prijavljenih kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Deskle.
Poročevalec: Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
INTERNO - ZAPRTO ZA JAVNOST.

2. Razprava in sklepanje o pregledu investicij občine v oskrbo s pitno vodo ter primerjavi vpliva investicij rekonstrukcije vodarne Močila oziroma navezave vodovodnega sistema Deskle-Anhovo-Močila na vodovodni sistem Mrzlek, na ceno oskrbe s pitno vodo.
Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2

Tina Gerbec,l.r.
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- kandidati za ravnatelja OŠ Deskle

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

5_izredna_seja(1)