Na vsebino

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0003/2021-1
Datum: 12. april 2021


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem


6. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 15. aprila 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2021 - predlog. Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo v prilogi).
ZAPRTO ZA JAVNOST.

2. Predstavitev poročila o določanju virov onesnaženosti zraka na območju občine Kanal ob Soči – preliminarno vmesno poročilo o meritvah.
Poročevalec: doc. dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji

Zapisniki

Zapisnik 6. izredne seje 

Zvočni posnetki

6 izredna seja(1)