Na vsebino

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0006/2021-1
Datum: 25. maj 2021

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/2019) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) sklicujem

4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo trajala od
26. 5. 2021 do 2. 6. 2021 do 12. ure.
z naslednjim dnevnim redom:

1. Razprava in sklepanje o Statutu Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o predlogu za selitev sej Občinskega sveta občine Kanal ob Soči v času koronavirusa.
GRADIVO.: 1

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

- po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti i).


Morebitne pripombe na vsebino točk dnevnega reda, nam sporočite po e-pošti (obcina.kanal@obcina-kanal.si) najkasneje do 2. 6. 2021 do 12. ure. Po prejemu pripomb bomo pripravili zapisnik dopisne seje občinskega sveta, ki vam ga bomo poslali v potrditev.


Tina Gerbec
županja


Poslano:
- člani občinskega sveta

Priloge:
- vabilo
- gradivo

Zapisniki

Zapisnik 4. dopisne seje OS - ČISTOPIS.pdf