Na vsebino

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinski svet

 

Številka: 9000-0012/2021-1

Datum: 7.december 2021

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/2019) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

 

sklicujem

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo trajala od

8. 12. 2021 do 9. 12. 2021 do 12. ure.

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

 

-       po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti ().

  

Tina Gerbec

županja

 

 

Poslano:

-       člani občinskega sveta

 

Priloge:

-       vabilo

-       gradivo

 

Zapisniki

Zapisnik 5. dopisne seje OS