Na vsebino

6. dopisna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinski svet

 

Številka: 9000-0001/2022-1

Datum: 24. januar 2022

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/2019) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

 

 sklicujem

 6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki bo trajala od

 24. 1. 2022 do 25. 1. 2022 do 15. ure.

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Sklepanje o uskladitvi NRP 2022-2025 za investicijo Komunalna infrastruktura Plave.

Gradivo: 1, 2, 3, 4

 

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

 

-       po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti ().

 

 

Tina Gerbec

županja

  

Poslano:

-       člani občinskega sveta

 

Priloge:

-       vabilo

-       gradivo

Zapisniki

Zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta v priponki.