Na vsebino

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinski svet

 

Številka: 9000-0007/2022-1

Datum: 31.avgust 2022

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/2019) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

 

sklicujem

7. dopisno sejo Občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki bo trajala od

1. 9. 2022 do 5. 9. 2022 do 12. ure.

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

GRADIVO: 1

 

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

 

-       po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti ().

 

 

Tina Gerbec

županja

  

Poslano:

-       člani občinskega sveta

Priloge:

-       vabilo

-       gradivo

Zapisniki

Zapisnik v prilogi!