Na vsebino

1. dopisna seja Občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinski svet

 

Številka: 9000-0012/2022-1

Datum: 29. december 2022

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS št. 62/2019) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019)

 

sklicujem

1. dopisno sejo Občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki bo trajala od

29. 12. 2022 do 3. 1. 2023 do 10. ure.

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika ter prenehanju mandata članu občinskega sveta

GRADIVO: 1

 

V skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019) lahko člani svojo odločitev ZA ali PROTI sporočijo

 

 

-       po telefonu na št. 05 398 12 00 - Valentina Velišček ali po e-pošti ().

 

 

Miha Stegel

župan

 

 

Poslano:

-       članom občinskega sveta

 

Priloge:

-       vabilo

-       gradivo

Zapisniki

Zapisnik 1. dopisne seje OS v Prilogi!