Na vsebino

Sklic 2. izredne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0006/2023-1

Datum: 1. junij 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

2. izredno sejo občinskega sveta v torek, 6. junija 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Razprava in sklepanje o sosežigu odpadkov in skladnosti delovanja podjetja Salonit Anhovo d.d. z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poročevalci: Uprava podjetja Salonit Anhovo d.d., Društvo EKO Anhovo in dolina Soče ter Civilna iniciativa DANES

 

Miha Stegel

župan

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave
  • predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.
  • predstavnik Društva EKO Anhovo in dolina Soče
  • predstavnik Civilne iniciative DANES

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • mediji

 

Zvočni in video posnetki

Posnetek 2. izredne seje je razdeljen na 3 dele.

1. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo (youtube video)

»2. del predstavitev civilne iniciative Danes (youtube video)

»3. del razprava in zaključek seje (zvočni zapis)

1. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo

 

2. del predstavitev podjetja Salonit Anhovo


 

 

 

Zapisniki

Zapisnik v Prilogi!

Zvočni posnetki

3. del Razprava in zaključek seje (pred tem si oglejte predstavitvi Salonita Anhovo in civilne iniciative Danes)