Na vsebino

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0007/2023-3

Datum: 9. junij 2023

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 6. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 22. junija 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.    Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče – predlog druga obravnava.

Poročevalci: Maja Šinigoj, Locus d.o.o. ter Mitja Gorjan, direktor podjetja SENG d.o.o. in Alida Rejec, direktorica področja razvoja v družbi SENG d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

Dodatno gradivo k 1. točki na povezavi; https://opn.si/SD_OPPN_CHE_AVCE

2.    Razprava in sklepanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Poročevalec: Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (gradivo ste prejeli skupaj z dnevnim redom 5. redne seje).

3.    Razprava in sklepanje o določitvi števila skupin v vrtcih Osnovne šole Kanal in OŠ Deskle.

Poročevalki: Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal in mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

4.    Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal ob Soči.

Poročevalki: Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal in mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 1

5.    Odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov.

 

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

 

Miha Stegel

župan

 

Vabljeni:

-          člani občinskega sveta

-          mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave

-          Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (k 1. točki dnevnega reda)

-          Mitja Gorjan, direktor podjetja SENG d.o.o. in Alida Rejec, direktorica področja razvoja v družbi SENG d.o.o. (k 1. točki dnevnega reda)

-          Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d. d. (k 2. točki dnevnega reda)

-          Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica OŠ Kanal (k 3. in 4. točki dnevnega reda)

-          mag. Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (k 3. in 4. točki dnevnega reda)

 

Obveščeni:

-          krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-          nadzorni odbor

-          mediji

Zapisniki

Zapisnik v Prilogi!

PRILOGE: 1, 2

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 6. redne seje OS - 22.06.2023