Na vsebino

Županja

Tina Gerbec

Županja Tina Gerbec

Izvoljena v prvem krogu na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018.

Rojena  4. aprila 1979 in živi v Bodrežu.

Svoje otroštvo in najstniška leta je preživela v vasi Srednje v Krajevni skupnosti Kambreško. Na svoja otroška leta ima lepe spomine, saj je bila vas, kjer je živela kljub temu, da je bila majhna, precej poseljena in polna otrok, ki so se med seboj družili in igrali. Danes živi v vasi le še peščica ljudi.

Osnovno šolo je do četrtega razreda obiskovala v Ročinju in kasneje v Kanalu, srednjo šolo pa v Novi Gorici, kjer se je šolala na splošni gimnaziji.

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana politologinja. V času študija je šest let preživela v Ljubljani, najprej zaradi študija nato zaradi dela.

Kljub temu, da je imela v Ljubljani dobre možnosti za zaposlitev,  se  je želela vrniti domov na Primorsko. Ko je v letu 2004 prejela ponudbo za zaposlitev na Občini Kanal ob Soči, je le-to takoj sprejela in se zaposlila kot vodja Turistično informacijskega centra, ki ga je bilo potrebno v tistem obdobju šele vzpostaviti.

Na TIC-u je bila zaposlena do leta 2008. Sledila je zaposlitev v podjetju IMC d.o.o., kjer je bila zadolžena za izvedbo vseslovenske družbeno odgovorne kampanje Ne-odvisen.si. Od leta 2010 do 2015 je bila zaposlena na RRA severne Primorske, regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, kjer je bila vodja številnih evropskih projektov. Preden je postala županja je bila direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, ene izmed petih največjih zbornic v Sloveniji.

Leta 2014 je bila izvoljena v občinski svet Občine Kanal ob Soči. V tem mandatu ji je bila zaupana tudi vloga vodenja občinskega Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja. Obe funkciji sta ji dali jasnejši vpogled v delovanje občine ter v njene prednosti, slabosti in neizkoriščene priložnosti.

Moja odločitev, da kandidiram za županjo občine Kanal ob Soči je izvirala predvsem iz tega, ker sem si na podlagi večletnih izkušenj z delovanjem občine želela sprememb, za katere vem, da jih je mogoče doseči.