Na vsebino

Vabilo na 13. sejo občinskega sveta

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči ter poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 11. redne seje občinskega sveta. ( Gradivo je podano v prilogi)

2. Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008 – predlog
odlok_proracun_08.pdf.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Nadzorni odbor ( gradivo je podano v prilogi).

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloku o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2008 – hitri postopek.
odlok_o_letnem_nacrtu_prodaje_obcinskega_nepremicnega_premozenja_za_leto_2008.pdf
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ( Gradivo je podano v prilogi)

4. Razprava in sklepanje o Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa Občine Kanal ob Soči – predlog
pravilnik_sport_kanal_predlog_na_os.pdf
Poročevalec župan Andrej Maffi in Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenihdejavnosti. ( Gradivo je podano v prilogi).

5. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa za leto 2008 – osnutek
letni_program_sporta_za_leto_2008_osnutek.pdf
Poročevalec župan Andrej Maffi. ( Gradivo je podano v prilogi)

6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestilaza uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008.
sklep_o_dolocitvi_vrednosti_tocke_za_izracun_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljisca_za_leto_2008.pdf
Poročevalec župan Andrej Maffi.

7. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o spremembi cene pitne vode
sklep_o_spremebi_cene_pitne_vode.pdf
Poročevalec župan Andrej Maffi ( gradivo je podano v prilogi).

8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.