Na vsebino

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

 

3. izredno sejo občinskega sveta v sredo, 4. novembra 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Informacija o delu RRA Severne Primorske d.o.o..
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Poročilo o izvajanju letnega programa izobraževanja odraslih LUNG z vlogo za soglasje k prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leti 2015 in 2016.
Poročilo
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o uskladitvi financiranja investicije OB044-07-0022 Kanalizacija in vodovod Avče za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči – skrajšan postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)
6. Razprava in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega mostu v Kanalu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)
7. Poročilo - informacija o razdelitvi sredstev razpisa za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij v letu 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Predstavitev društva EKO Anhovo in dolina Soče.