Na vsebino

10. redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

 

10. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 7. aprila 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Strategiji za oskrbo s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 9. redne seje)

2. Razprava o rekonstrukciji vodarne Močila in sklepanje o potrditvi DIIP-a ter uvrstitvi investicije v NRP 2016 – 2019.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

3. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Goriške – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2


4. Seznanitev z vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja za projekt 3D podjetja Salonit Anhovo d.d.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

5. Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

6. Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja vodomerov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

7. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Seznanitev s predlogom o postavitvi zbirnega centra Anhovo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.
- predstavnika NIJZ OE Nova Gorica, doc.dr. Marko Vudrag, dr.med., spec. higiene in Nataša Šimac, dr.med., spec. Javnega zdravja
- MAK CMC tehnologija vode d.o.o., Alojz Medic
- BIRO OBALA d.o.o., Primož Turšič
- Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, Nedeljko Bužinel
- RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, direktor Črtomir Špacapan
- Vodja Kabineta župana MONG, Andrej Markočič

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji
 

 

Zapisniki

Zapisnik seje