Na vsebino

5. izredna seja Občinskega sveta

5. izredno sejo občinskega sveta v torek, 27. marca, 2018 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2018.

Poročevalec župan ter Komisija za odlikovanja, priznanja ter vloge in pritožbe občanov (gradivo v prilogi).
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji


 

Zapisniki

Zapisnik seje