Na vsebino

7. izredna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči

7. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. avgusta 2018 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Seznanitev in obrazložitev Delne odločbe št.: 35406-45/2016-37, z dne 23. 7. 2018, ki smo jo na občino prejeli 24. 7. 2018 po e-pošti.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1,2

Andrej Maffi
župan
Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.
- urbanist Božidar Rustja


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji


 

Zapisniki

Zapisnik seje