Na vsebino

15. redna seja občinskega sveta

Številka: 9000-0001/2021-5
Datum: 10. februar 2021


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem


15. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 18. februarja 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal


Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalec: Blaž Malenšek, TerraGIS d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO:1
Karta 1
Karta 2
Karta 3

2. Razprava in sklepanje o Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021, predlog zaposlitve dodatne oskrbovalke in predlog razširitve socialne oskrbe Pomoč družini na domu čez praznike in vikende.
Poročevalka: Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2021 ter devet mesečno poročilo za leto 2020.
Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2021.
Poročevalka: županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Kadrovske zadeve (imenovanje kandidata za člana razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) regije).
Poročevalec: predsednik KMVVI.

8. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Blaž Malenšek, TerraGIS d.o.o. (k 1. točki dnevnega reda)
- Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (k 2. točki dnevnega reda)
- Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica (k 3. točki dnevnega reda).
- Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 4. točki dnevnega reda).
- občinska upravaObveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji
 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

15 redna seja(1)