Na vsebino

16. redna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Številka: 9000-0002/2021-2
Datum: 4. marec 2021

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

16. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 11. marca 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal


Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kanal ob Soči, predlog druga obravnava.
Poročevalec: Blaž Malenšek, TerraGIS d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, predlog druga obravnava.
Poročevalec: Olaf Grbec, GOL–ŠPORT d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o letnem programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalec: Olaf Grbec, GOL–ŠPORT d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Izhodiščih za pripravo SD OPN 02 Občine Kanal ob Soči. Poročevalka: Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kanal, predlog prva obravnava.
Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Kadrovske zadeve:
Imenovanje predstavnikov sveta zavoda Osnovna šola Deskle. Poročevalec: predsednik KMVVI.
Imenovanje predstavnikov sveta Zavod za zeleni razvoj Soške doline.


7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Blaž Malenšek, TerraGIS d.o.o. (k 1. točki dnevnega reda)
- Olaf Grbec, GOL–ŠPORT d.o.o. (k 2. in 3. točki dnevnega reda)
- Maja Šinigoj, Locus d.o.o. (k 4. točki dnevnega reda)
- Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (k 5. točki dnevnega reda)
- občinska uprava

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji
 

Zapisniki

Zapisnik seje

Zvočni posnetki

16 redna seja(1)