Na vsebino

8. izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI

OBČINSKI SVET

 

 

Številka: 9000-0004/2022-1

Datum: 13. april 2022

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

 

 

8. izredno sejo občinskega sveta v sredo, 20. aprila 2022, ob 16. uri, v

sejni sobi občine, Trg svobode 23, 5213 Kanal

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1.    Razprava in sklepanje o izboru prijavitelja, s katerim bo Občina Kanal ob Soči sklenila neposredno pogodbo za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn.

Poročevalca: mag. Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline in Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA).

GRADIVO: 1, 2

 

Tina Gerbec

županja

 

 

Vabljeni:

-       člani občinskega sveta

-       Nejc Kumar, direktor občinske uprave

-       mag. Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

-       Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA)

 

 

Obveščeni:

-       krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

-       mediji

Zapisniki

Zapisnik 8. izredne seje v priponki!

Zvočni posnetki

8 izredna seja