Na vsebino

Sklic 1. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0011/2022
Datum: 29. december 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

1. redno sejo občinskega sveta v torek, 10. januarja 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec: Dejan Valentinčič, predsednik Občinske volilne komisije (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
 

2. Razprava in sklepanje o Revizijskem poročilu – Pravilnost dela poslovanja Občine Kanal ob Soči št.: 324-4/2021/29.
Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
 

3. Kadrovske zadeve (imenovanje nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta).
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

4. Razprava in sklepanje o programu dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za leto 2023.
Poročevalec: Miha Stegel, župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
 

5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Miha Stegel l. r.


Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • Nejc Kumar, direktor občinske uprave
  • občinska uprava

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • nadzorni odbor
  • mediji

 

Zapisniki

Zapisnik 1. redne seje Občinskega svta Občine Kanal ob Soči v Prilogi!

Zvočni posnetki

Zvočni posnetek 1. redne seje 10.1.2023