Na vsebino

Sklic 1. izredne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET 

Številka: 9000-0004/2023-1
Datum: 6. 4. 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem  

1. izredno sejo občinskega sveta v torek, 11. aprila 2023, ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2023 - predlog.
Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo v prilogi). INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST


2. Kadrovske zadeve:
Zamenjava predstavnika občine v svetu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.

Poročevalec: župan Miha Stegel. (gradivo v prilogi).

Gradivo
 

3. Seznanitev s končnim poročilom Določanje virov onesnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal ob Soči – intenzivna kampanja z visoko časovno resolucijo 2021 – končno poročilo.

Poročevalec: doc. dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici. (gradivo v prilogi).

Gradivo

 

Miha Stegel
župan


Vabljeni:

  • člani občinskega sveta
  • mag. Katjuša Stanič, direktorica občinske uprave
  • doc. dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici (k 3. točki dnevnega reda)

Obveščeni:

  • krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
  • mediji

 

Zvočni posnetki

zvočni posnetek 1. izredne seje OS 11. 4. 2023