Na vsebino

Medobčinska redarska služba

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« dne 15. septembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/17.

Uradni list

 

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN


Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

ZAPOSLENI V MEDOBČINSKI UPRAVI OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI:

Sedež medobčinske uprave:
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
fax: 05 933 45 44
telefon: 05 933 45 40
e-mail: 

Vodja medobčinske uprave, Suzana Konec
vodi, upravlja in organizira delo
telefon: 05 933 45 45
e-mail:

Inšpektorica Katja Smrekar
telefon: 05 933 45 41
e-mail:

Svetovalka za prekrškovni postopek, Mia Kravanja
vodenje prekrškovnega postopka, pomoč pri organizaciji dela Medobčinske uprave
tel: 05 933 45 40
e-mail:

Višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Maja Ipavec Humar, (na porodniškem dopustu)
telefon: 05 933 45 41
e-mail:  

Redar, Vojko Fon
mobitel: 031 327 673
e-mail:

Redar, Uršič Damjan
mobitel: 041 693 074
e-mail:

Redar, Volarič Janko
mobitel:041 728 613
e-mail:

Redar, Marko Ivanc
mobitel: 030 706 187
e-mail:

Redar, Goran Benić
Mobitel: 030 608 481
e-mail:

 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« dne 15. septembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/17.

Uradni listi
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Sprejet, 21. 12. 2009,

Objavljen, Ur.l.RS, 28. 12. 2009, št. 109/2009"

Medobčinska uprava pokriva naslednja področja :

  • medobčinsko inšpekcijo
  • medobčinsko redarstvo
  • medobčinski nadzor občinskih cest