Na vsebino

Vabilo na 24. redno sejo Občinskega sveta

Vabilo na 24. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, 14. 5. 2009 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.

1. Razprava in sklepanje o predlogu Obvezne razlage Odloka o splošnih PUP za posege v prostor v občini Nova Gorica, ki velja za Občino Kanal ob Soči in poročilo o pripravi OPN Občine Kanal ob Soči.
Odlok o splošnih PUP za posege v prostor v občini Nova Gorica, ki velja za Občino Kanal ob Soči in poročilo o pripravi OPN Občine Kanal ob Soči. POROČILO

2. Razprava in sklepanje o predlogu Strategije primarnega zdravstvenega varstva – SKLEP, 1. branje.
Strategije primarnega zdravstvenega varstva
Strategije primarnega zdravstvenega varstva - OBRAZLOŽITEV

3. 3. Razprava in sklepanje o predlogu Skupnega občinskega programa varnosti občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči – SKLEP, 2. branje.
Skupni občinski program varnosti občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

4. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči.

5. 5. Razprava in sklepanje o določitvi kriterijev za financiranje nadstandardnih programov OŠ in vrtca.

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo – HITRI POSTOPEK.
Odlok o dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo. OBRAZLOŽITEV

7. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o izdaji soglasja o vključitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije.